БІЗНЕС-ЕФЕКТИВНІСТЬ
Розвивайте свій бізнес з нами
Бізнес-додатки

Оптимізуйте бізнес-процеси, мінімізувавши вплив людського фактора та грамотно розподіливши обов'язки між співробітниками.
Автоматизуйте рутинні процедури.
Знизьте витрати та зробіть бізнес більш ефективним.
Поліпшите процес управління, спростіть аналіз інформації та збір статистики в будь-якій сфері діяльності підприємства: кадровий облік, складські операції, документообіг тощо.

Рішення
Аудит бізнес-процесів та планування інформаційної інфраструктури

Аналіз вузьких місць та недоліків в роботі, формування картини поточних справ на підприємстві, оперативне усунення виявлених помилок, формування налагодженого алгоритму взаємодії між усіма підрозділами підприємства для підвищення ефективності бізнесу в цілому.

Впровадження ERP-систем, автоматизація табельного обліку

Автоматизація планування, обліку, контролю та аналізу всіх основних бізнес-процесів та вирішення бізнес завдань в масштабі підприємства: бухгалтерський та податковий облік, керування складом та логістикою, казначейство, кадровий облік, керування взаємовідносинами з клієнтами тощо.

Actima TimeStaff. Управління робочим часом персоналу для рітейлу

Засоби колективної роботи

Зниження витрат та підвищення продуктивності праці співробітників за рахунок збільшення швидкості обміну інформацією та надання ефективних інструментів спільної роботи з документами:
- Корпоративна поштова система
- Корпоративний портал
- Система об'єднаних комунікацій (аудіо, відео, текстові повідомлення, архіви)

Система електронного документообігу (СЕД)

Автоматизована система безпаперового діловодства, що забезпечує ефективність процесів створення, контролю, управління доступом та поширення документів організації, розгорнутої аналітики та звітності.

Технології
Бізнес-аналітика

Мінімізуйте час на прийняття бізнес-рішень.
Використовуйте зручні візуальні інструменти для аналізу та прогнозування бізнесу.
Знизьте ризик потенційних фінансових провалів.
Збільште Ваш прибуток, зробивши бізнес для Вас більш прозорим.
Покращуйте індивідуальну та колективну продуктивність праці.

Рішення
Операційна аналітика

Створення ефективного засобу моніторингу, зондування, управління та аналізу Вашого повсякденного бізнесу.

Система підтримки рішень

Наша команда створює системи планування ресурсів та підтримки рішень для спрощення прийняття критично важливих бізнес-рішень, усунення ризиків та виявлення можливостей.

Ефективність персоналу

Ми надамо Вам можливість контролю використання та ефективності трудових ресурсів з метою підвищення продуктивності бізнес-процесів.

Моніторинг дій персоналу

Моніторинг дій персоналу та запобігання витокам інформації.
Аналіз, блокування та оповіщення про непродуктивну або небезпечну діяльності співробітників.

Технології
Наш досвід
БІЗНЕС-ЕФЕКТИВНІСТЬ
Клиент: Метінвест Холдинг
Завдання:Побудова системи реєстрації сервісних запитів та автоматизації ІТ-процесів.
Рiшення:Розгортання внутрішнього податкового інформпорталу на базі SharePoint, візуалізація організаційної структури. Розгортання системи автоматизації ІТ-процесів та реєстрації сервісних запитів на базі Microsoft SCSM з підсистемою спеціалізованих звітів на базі MS SQL Reporting Services (більше 20 додаткових аналітичних звітів).
БІЗНЕС-ЕФЕКТИВНІСТЬ
Клиент: Efes Ukraine
Завдання:Побудова сучасних систем колективної взаємодії та засобів бізнес-аналітики.
Рiшення:Розгортання системи аналітики на базі Microsoft SQL та SharePoint, імпорт та перетворення даних з декількох джерел, застосування аналітичних алгоритмів та алгоритмів розподілу продукції для дистриб'юторів, спільна робота на порталі системи.
Корпоративна поштова система Microsoft Exchange Server, системи уніфікованих комунікацій на базі Microsoft Lync.
БІЗНЕС-ЕФЕКТИВНІСТЬ
Клиент: Efes Kazakhstan
Завдання:Створення оперативної системи бізнес-аналізу та прогнозування продажів, інформаційної підтримки управлінських рішень.
Рiшення:Системи підтримки прийняття рішень на базі Microsoft SQL, SharePoint online та Power BI, інтегрованої з існуючими обліковими системами та джерелами даних. Розробка регламентованої статичної та динамічної звітності, вітрин даних та інформаційних панелей, застосування кубів для формування зрізів даних і бізнес-аналізу.
БІЗНЕС-ЕФЕКТИВНІСТЬ
Клиент: ТОВ «Делівері»
Завдання:Впровадження сучасних систем колективної взаємодії.
Рiшення:Відмовостійка безпечна ІТ-інфраструктура на базі служби єдиного каталогу Active Directory (централізоване управління, розмежування прав доступу та захист корпоративної інформації). Корпоративна поштова система на базі Microsoft Exchange (основа системи електронного документообігу та системи управління проектами). Впровадження корпоративного порталу на базі Microsoft SharePoint Server для ефективної спільної роботи співробітників.
Контакти

ТОВ «АМ ІНТЕГРАТОР ГРУП»
Гол.офіс: 04070, м. Київ, вул. Іллінська 14/6
Юр.адреса: 04070, м. Київ, вул. Братська 6
тел.: (044) 394-86-07, 394-86-09
E-mail: mail@amintegrator.com

ТОВ «АМ ІНТЕГРАТОР СОФТ»
04070, м. Київ, вул. Братська 6, офіс 208/2
тел.: (044) 394-86-08
E-mail: soft@amintegrator.com

Регіональні представники:
Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Полтава, Харків


Номер безкоштовної лінії технічної підтримки:
0 (800) 218-609