БІЗНЕС-ЕФЕКТИВНІСТЬ
Розвивайте свій бізнес з нами
Бізнес-додатки

Оптимізуйте бізнес-процеси, мінімізувавши вплив людського фактора та грамотно розподіливши обов'язки між співробітниками.
Автоматизуйте рутинні процедури.
Знизьте витрати та зробіть бізнес більш ефективним.
Поліпшите процес управління, спростіть аналіз інформації та збір статистики в будь-якій сфері діяльності підприємства: кадровий облік, складські операції, документообіг тощо.

Рішення
Аудит бізнес-процесів та планування інформаційної інфраструктури

Аналіз вузьких місць та недоліків в роботі, формування картини поточних справ на підприємстві, оперативне усунення виявлених помилок, формування налагодженого алгоритму взаємодії між усіма підрозділами підприємства для підвищення ефективності бізнесу в цілому.

Впровадження ERP-систем, автоматизація табельного обліку

Автоматизація планування, обліку, контролю та аналізу всіх основних бізнес-процесів та вирішення бізнес завдань в масштабі підприємства: бухгалтерський та податковий облік, керування складом та логістикою, казначейство, кадровий облік, керування взаємовідносинами з клієнтами тощо.

Засоби колективної роботи

Зниження витрат та підвищення продуктивності праці співробітників за рахунок збільшення швидкості обміну інформацією та надання ефективних інструментів спільної роботи з документами:
- Корпоративна поштова система
- Корпоративний портал
- Система об'єднаних комунікацій (аудіо, відео, текстові повідомлення, архіви)

Система електронного документообігу (СЕД)

Автоматизована система безпаперового діловодства, що забезпечує ефективність процесів створення, контролю, управління доступом та поширення документів організації, розгорнутої аналітики та звітності.

Єдиний інформаційний простір ВНЗ

Єдиний інформаційний простір Вищого навчального закладу, що сполучає інструменти колективної взаємодії, внутрішній портал з системою документообігу, автоматизацію навчального процесу та системи аналітичної звітності.

Технології
Бізнес-аналітика

Мінімізуйте час на прийняття бізнес-рішень.
Використовуйте зручні візуальні інструменти для аналізу та прогнозування бізнесу.
Знизьте ризик потенційних фінансових провалів.
Збільште Ваш прибуток, зробивши бізнес для Вас більш прозорим.
Покращуйте індивідуальну та колективну продуктивність праці.

Рішення
Операційна аналітика

Створення ефективного засобу моніторингу, зондування, управління та аналізу Вашого повсякденного бізнесу.

Система підтримки рішень

Наша команда створює системи планування ресурсів та підтримки рішень для спрощення прийняття критично важливих бізнес-рішень, усунення ризиків та виявлення можливостей.

Ефективність персоналу

Ми надамо Вам можливість контролю використання та ефективності трудових ресурсів з метою підвищення продуктивності бізнес-процесів.

Технології
Наш досвід
БИЗНЕС-ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Клиент: Метинвест Холдинг
Завдання:
Рiшення:Развертывание внутреннего налогового информпортала на базе SharePoint, визуализация организационной структуры. Развертывание системы автоматизации ИТ-процессов и регистрации сервисных запросов на базе Microsoft SCSM2012 с подсистемой специализированных отчетов на базе MS SQL Reporting Services (более 20 дополнительных аналитических отчетов).
БИЗНЕС-ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Клиент: Efes Ukraine
Завдання:
Рiшення:Развертывание системы аналитики на базе Microsoft SQL и SharePoint, импорт и преобразование данных из нескольких источников, применение аналитических алгоритмов и алгоритмов распределения продукции для дистрибьюторов, совместная работа на портале системы.
Корпоративная почтовая система Microsoft Exchange Server, системы унифицированных коммуникаций на базе Microsoft Lync 2013.
БИЗНЕС-ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Клиент: Efes Kazakhstan
Завдання:
Рiшення:Системы поддержки принятия решений на базе Microsoft SQL, SharePoint online и Power BI, интегрированной с существующими учетными системами и источниками данных. Разработка регламентированной статической и динамической отчетности, витрин данных и информационных панелей, применение кубов для формирования срезов данных и бизнес-анализа.
БИЗНЕС-ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Клиент: Corum Group (НПК «Горные машины»)
Завдання:
Рiшення:Проектирование базовых ИТ-сервисов, сервисов виртуализации и ИТ-безопасности, коллективного взаимодействия (Microsoft Lync Server, Exchange Server и Sharepoint Server), сервисов управления, мониторинга и резервного копирования на базе System Center.
Отказоустойчивая система на базе технологий SAN и оборудования IBM BladeCenter. Внедрение Microsoft Operations Framework (MOF) 4.0 и Microsoft Solutions Framework.
БИЗНЕС-ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Клиент: ООО «Деливери»
Завдання:
Рiшення:Отказоустойчивая безопасная ИТ-инфраструктура на базе службы единого каталога Active Directory (централизованное управление, разграничение прав доступа и защита корпоративной информации). Корпоративная почтовая система на базе Microsoft Exchange 2010 (основа системы электронного документооборота и системы управления проектами). Внедрение корпоративного портала на базе Microsoft SharePoint Server 2010 для эффективной совместной работы сотрудников.
Контакти

ТОВ «АМ ІНТЕГРАТОР ГРУП»
Гол.офіс: 04070, м. Київ, вул. Іллінська 14/6
Юр.адреса: 04070, м. Київ, вул. Братська 6
тел.: (044) 394-86-07, 394-86-09
E-mail: mail@amintegrator.com

ТОВ «АМ ІНТЕГРАТОР СОФТ»
04070, м. Київ, вул. Братська 6, офіс 208/2
тел.: (044) 394-86-08
E-mail: soft@amintegrator.com

Регіональні відділення:
Маріуполь, Запоріжжя
Регіональні представники:
Дніпро, Одеса, Полтава, Харків, Краматорськ


Номер безкоштовної лінії технічної підтримки:
0 (800) 218-609