Інформаційна інфраструктура

Скористайтеся дієвим інструментом управління підприємством, що забезпечує його ефективний розвиток.

Забезпечте комплексне функціонування всіх частин інформаційної системи.

Відчуйте максимальний комфорт у використанні ІТ-систем підприємства.

Рішення
Аудит ІТ-інфраструктури

Збір та аналіз відомостей про компоненти інформаційних систем та вироблення комплексу заходів щодо їх вдосконалення.

Мережеві та телекомунікаційні рішення

Проектування, впровадження та підтримка структурованих кабельних систем (СКС), систем телефонного зв'язку, систем конференц-зв'язку та корпоративних мереж передачі даних.

Серверні рішення

Ми реалізуємо проекти будь-якої складності: від простого файл-сервера до сучасних високопродуктивних Центрів обробки даних.

Системи зберігання та обробки даних

Забезпечення стабільної та безперебійної роботи бізнесу за допомогою безпечного та надійного зберігання великих обсягів інформації.

Комплексні поставки обладнання

Комплексні поставки ІТ-обладнання широкого спектру від провідних світових виробників техніки.

Ключові партнери
Інженерні системи будівель

Створіть в приміщеннях необхідний рівень безпеки та комфортності.

Підвищіть ефективність використання енергоресурсів.

Знизьте витрати при проектуванні, будівництві та експлуатації будівлі.

Рішення
Послуги генерального підряду

Керування всіма процесами на будівельному майданчику, консолідація зусиль різних фахівців (архітекторів, проектувальників, електриків, будівельників) із забезпеченням максимальної оперативності та високої якості робіт без простоїв, перебоїв та зривів.

Опалення, вентиляція, кондиціонування (ОВК)

Проектування, розрахунок, постачання, монтаж та сервісне обслуговування повного спектру систем клімату.

Системи безперебійного та гарантованого електроживлення

Мінімізація негативного впливу позаштатних ситуацій в електроживлячих мережах за рахунок використання джерел безперебійного живлення, дизельних електростанцій та оперативної технічної підтримки.

Енергозберігаючі технології

Оптимізація енергоспоживання за допомогою впровадження технологій геліоенергетики та економного освітлення.

Ключові партнери
Технічна безпека

Виберіть комплексний підхід до забезпечення безпеки Вашого бізнесу.

Побудуйте ефективну систему протидії загрозам та оперативної реакції на позаштатні ситуації.

Запобігайте або зведіть до прийнятного мінімуму фінансові, матеріальні та інформаційні втрати.

Скористайтеся інтелектуальними рішеннями безпеки для інформаційного забезпечення управлінських рішень та розвитку Вашого бізнесу.

Рішення
Аудит систем безпеки

Збір та аналіз відомостей про компоненти систем безпеки, оцінка поточного стану систем безпеки підприємства, вироблення рекомендацій щодо модернізації або вдосконалення систем.

Технічні засоби безпеки

Проєктування, впровадження та технічна підтримка систем відеоспостереження, контролю доступу, табельного обліку, охоронної сигналізації, охорони периметра тощо.

Інтегровані системи безпеки

Комплекс систем безпеки з інтелектуальним ядром, здатний оцінювати поточний стан безпеки підприємства та вживати заходів у разі виникнення позаштатних ситуацій.

Відеоаналітіка

Створення єдиної системи збору, відображення та обробки даних, необхідних для управління і аналізу критичних показників ефективності діяльності на основі інтелектуальних можливостей систем відеоспостереження.

Контроль пересування транспорту

Підвищення ефективності внутрішньої логістики за рахунок впровадження комплексного моніторингу, обліку та контролю руху транспортних засобів та вантажів по контрольованій території, автоматизації процесів обробки та зведення інформації.

Ситуаційний (моніторинговий) центр

Комплекс систем аналітики та засобів візуалізації для оперативного забезпечення керівництва робочою інформацією, підтримки прийняття управлінських рішень та попередження надзвичайних ситуацій.

Ключові партнери
Системи візуалізації та озвучування

Створіть сучасний барвистий дизайн для Ваших будівель та приміщень.

Отримайте можливість оперативного оповіщення співробітників та відвідувачів.

Скористайтеся перевагами відеозв'язку зз віддаленими абонентами з ефектом присутності.

Надайте Клієнтам інструменти інтерактивного спілкування та навігації.

Рішення
Відеоконференцзв'язок

дозволяє проводити наради, переговори та голосування в великих та малих залах з можливістю обліку учасників, запису переговорів та передачі інформації.

Системи відображення інформації

дозволяють забезпечувати надання інформації в зручній для глядацького сприйняття формі за допомогою звичних ТВ-панелей, проекторів та екранів (обладнання для конференц-залів та кінотеатрів, інформаційні табло для аеропортів, готелів, банків, вокзалів, бірж, супермаркетів).

Digital Signage

система управління відображенням текстової, графічної та відеоінформації, рекламно-довідкового характеру з високою якістю на різних дисплеях, географічно розподілених по площі об'єкта. Digital Signage дозволяє швидко змінювати і адаптувати вміст повідомлення до навколишнього оточення і аудиторії.

Системи озвучування та оповіщення

дозволяють транслювати фонову музику, оголошення та аварійні оповіщення для клієнтів та персоналу офісів, бізнес центрів, торгово-розважальних центрів та промислових об'єктів, а також допомагають привернути увагу співробітників і клієнтів та запобігти негативним подіям.

Ключові партнери
Наш досвід
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Клиент: Банкнотно-монетный двор Национального банка Украины
Завдання:Оперативный контроль технологических процессов в зоне с особо ценными материалами (в т.ч. драгметаллами), архивирование информации для расследования инцидентов.
Рiшення:Комплексная система видеонаблюдения Bosch с интеллектуальным ядром видеоаналитики, стационарные и роботизированные видеокамеры, хранилища видеоархива. 3 серверных помещения с инженерной инфраструктурой АРС (100% резервирование). Отказоустойчивая экранированная СКС Reichle & De-Massari (Швейцария), отдельная сетевая инфраструктура на 3-ем уровне OSI, с применением модульных коммутаторов Cisco Catalyst.
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Клиент: Государственная фискальная служба Украины (ГФСУ)
Завдання:Обеспечение надежной, бесперебойной и безопасной работы Центра обработки данных, предотвращение техногенных рисков. Защита систем хранения и передачи данных от несанкционированного доступа к информации.
Рiшення:Современная инженерная инфраструктура ЦОД: профессиональные системы электропитания (ИБП APC Symmetra, стойки APC NetShelter) и охлаждения (APC, Blue Box, Refrion). Проектирование, комплекс строительно-монтажных работ, система основного и аварийного освещения, огнезадерживающие двери, система дренажа и гидроизоляция.
Модернизация инфраструктуры, защищенной ведомственной телекоммуникационной сети (более 200 подразделений таможенных органов по всей стране), создание сети нового поколения для нового ЦОД на базе маршрутизаторов Cisco ISR и ASR, коммутаторов Cisco Nexus 7000 Series Switches.
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Клиент: Корпорация «ИСД» (Индустриальный Союз Донбасса)
Завдання:Оперативный контроль и защита комплекса распределенных объектов от проникновения.
Рiшення:Распределенные системы видеонаблюдения: более 200 IP-видеокамер (Axis. Sony), в т.ч. управляемых, более 15 видеосерверов, комнаты операторов. Корпоративные системы контроля доступа и табельного учета на базе Apollo. Интегрированные системы охраны периметра, мобильные комплексы периметровой охраны Forteza 12.
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Клиент: Метинвест Холдинг
Завдання:Обеспечение надежной, бесперебойной и безопасной работы Центра обработки данных с резервированием.
Рiшення:Системы электроснабжения ЦОД, основного и резервного освещения, вентиляции и газоудаления, системы диспетчеризации и мониторинга ЦОД. Системы хладоснабжения и кондиционирования мощностью 100 кВт с резервированием 2N и разделением гликолевого и водяного контуров.
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Клиент: ООО «Укринвест»
Завдання:Расширение возможностей системы обработки корпоративной информации,. Обеспечение гарантированной работоспособности системы.
Рiшення:Модернизация ИТ-инфраструктуры для задач виртуализации сервисов ERP на базе серверного оборудования IBM (двухпроцессорные серверы IBM X3650 M4). Создание отказоустойчивого кластера и резервирование модулей серверов (блоки питания, жесткие диски, система вентиляции).
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Клиент: Efes Ukraine
Завдання:Модернизация информационно-технической инфраструктуры с вычислительным ядром.
Рiшення:Платформа Blade Server System Futjitsu Siemens и СХД Fibre CAT SX80i. Подсистемы ЦОД. Защита питания и охлаждение APC. Отказоустойчивая сетевая инфраструктура Cisco.
Модернизация ИТ-инфраструктуры: 2-процессорные серверы HP DL360p Gen8. Серверы HP DL360 G7 в качестве вычислительного ядра, ленточная библиотека HP MSL2024. Системы микроклимата «Remak» и «Daikin».
Отказоустойчивый сервис удаленных рабочих столов на базе многоузлового кластера серверов Fujitsu Siemens Computers (FSC) с возможностью балансировки нагрузки.
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Клиент: АШАН, сеть гипермаркетов
Завдання:Построение современной информационно-технической инфраструктуры для сети гипермаркетов
Рiшення:Системы вентиляции и кондиционирования на базе руфтопов Lenox, ETT, оборудования Wolf, Juwent, Fudjitsu на объектах Ашан-«Кольцевая дорога», Ашан-«Беличи», Ашан-«Донецк», Ашан-«Черниговская». Поставки и монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации.
Системы охранной и тревожной сигнализации, система контроля доступа.
СКС AMP (USA) более 4000 портов.
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Клиент: ЧАО «ЛИНИК» (Лисичанская нефтяная инвестиционная компания)
Завдання:Предотвращение проникновения посторонних лиц, предупреждение хищений.
Рiшення:Система видеонаблюдения (более 200 камер), тепловизоры, система охранной сигнализации офисных помещений, система охраны периметра (более 14 км), система регистрация автомобильных и ЖД-номеров, устройства телеметрии. Тепловизионная система дальнего радиуса действия, тепловизоры для регистрации наполненности цистерн. Диспетчерский центр.
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Клиент: Завод Кнауф
Завдання:Создание комплекса климат-контроля предприятия.
Автоматизация табельного учета и разграничение доступа на предприятии.
Рiшення:Кондиционирование на базе сплит-систем Mitsubishi Electric, мультизональная VRF-система, полупромышленные сплит-системы подпотолочного типа. Приточные и вытяжные установки Systemair. Внутренние блоки кассетного типа с индивидуальным проводным пультом управления.
Система контроля доступа Actima.
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Клиент: HarvEast Holding
Завдання:Обеспечение высокой надежности ИТ-инфраструктуры, высокой продуктивности работы 600 пользователей корпоративной сети, низких затрат на администрирование и сопровождение информационных систем, а также высокого уровня информационной безопасности.
Рiшення:Отказоустойчивая IT-инфраструктуры предприятия (HP BladeSystem, SAN и конвергентные сети). Серверное шасси HP BLc7000, система хранения HP 6300 EVA. Сервис унифицированных коммуникаций Lync 2013, интегрированный с АТС CORAL.
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Клиент: Corum Group (НПК «Горные машины»)
Завдання:Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру.
Снижение рисков технических сбоев информационной инфраструктуры.
Рiшення:Проектирование базовых ИТ-сервисов, сервисов виртуализации и ИТ-безопасности, коллективного взаимодействия (Microsoft Lync Server, Exchange Server и Sharepoint Server), сервисов управления, мониторинга и резервного копирования на базе System Center.
Отказоустойчивая система на базе технологий SAN и оборудования IBM BladeCenter. Внедрение Microsoft Operations Framework (MOF) 4.0 и Microsoft Solutions Framework
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Клиент: Philip Morris
Завдання:Создание комплекса климат-контроля на распределенных объектах.
Рiшення:Внедрение и модернизация систем кондиционирования в 6 офисах компании (40 инверторных кондиционеров Mitsubishi Electric премиум класса).
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Клиент: ПАО «Лугансктепловоз»
Завдання:Обеспечение надежной информационной сети в комплексе распределенных производственных объектов.
Рiшення:Кампусная распределенная катастрофоустойчивая сеть передачи данных (единая информационная система для 27 отдельных зданий, 33 коммутационных центра, 12 км оптоволоконного кабеля). Модульные коммутаторы Cisco, СКС Reiсhle&De-Massаri AG. Резервные каналы связи.
Контакти

ТОВ «АМ ІНТЕГРАТОР ГРУП»
Гол.офіс: 04070, м. Київ, вул. Іллінська 14/6
Юр.адреса: 04070, м. Київ, вул. Братська 6
тел.: (044) 394-86-07, 394-86-09
E-mail: mail@amintegrator.com

ТОВ «АМ ІНТЕГРАТОР СОФТ»
04070, м. Київ, вул. Братська 6, офіс 208/2
тел.: (044) 394-86-08
E-mail: soft@amintegrator.com

Регіональні відділення:
Маріуполь, Запоріжжя
Регіональні представники:
Дніпро, Одеса, Полтава, Харків, Краматорськ


Номер безкоштовної лінії технічної підтримки:
0 (800) 218-609