ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА
Забезпечте безперервність бізнес-процесів підприємства

Захистіть Ваш бізнес за допомогою запобігання втрати даних та попередження кібер-порушень.

Знизьте ризик витоків, підміни або несанкціонованого знищення конфіденційної інформації.

Підвищіть надійність інформаційних систем.

Рішення
Планування ІТ-інфраструктури

Ми проводимо оцінку та плануємо Вашу ІТ-інфраструктуру, гарантуючи захист ІТ-систем від всіх існуючих загроз. Ваша інформація залишиться тільки Вашою.

Управління безпекою ІТ

Ми проводимо аудит, планування та розгортання систем безпеки ІТ-рішень та керування цими системами відповідно до ISO27001, щоб гарантувати їхню ефективність та довговічність.

Відмовостійкість ІТ-інфраструктури

Ми забезпечуємо надійну та безвідмовну роботу Ваших критично важливих бізнес-процесів. Також можемо розробити план аварійного відновлення, щоб мінімізувати Ваші втрати від будь-яких інцидентів.

Оцінка рівня захищеності мережі

Ми проводимо сканування на вразливості, перевірку захищеності мережі та тестування на проникнення з метою виявлення слабких місць в архітектурі мережі, інфраструктурі або додатках, прогнозуємо потенційні наслідки вторгнень та рекомендуємо заходи щодо запобігання інцидентів безпеки.

Кібер-безпека

Ми перетворимо Ваш ІТ-комплекс, щоб гарантувати доступ уповноважених осіб до потрібних даних в потрібний час та забезпечити захист цифрової ідентифікації.

Інтегровані системи інформаційної безпеки

Інтегровані системи інформаційної безпеки (такі як SIEM, SOAR, Deсeption-системи, криптографія або розширений захист кінцевих точок) допоможуть запобігти вплив зовнішніх і внутрішніх загроз на Ваші дані та мережу.

Захист від витоків даних

Ми захищаємо Вашу ІТ-інфраструктуру від витоків даних шляхом впровадження сучасних систем DLP, глибокого аналізу трафіку, ефективних методів розпізнавання та класифікації інформації.

Моніторинг дій персоналу

Mirobase - система контролю активності співробітників з функціями DLP. Моніторинг дій персоналу та запобігання витокам інформації.
Аналіз, блокування та оповіщення про непродуктивну або небезпечну діяльність співробітників.

Комплексна система захисту інформації (КСЗІ)

Створення Комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах у відповідності до чинного законодавства України та нормативних документів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Організація проведення державної експертизи КСЗІ.

Технології
Any Public and Privat Clouds
IBM QRadar, HP ArcSight, McAfee SM, Azure Sentinel etc.
AD / RMS / RDS / VDI etc.
FIDELIS
Security Scanners
Endpoint EDR, DLP
Наш досвід
КСЗІ
Клиент: Ряд об'єднаних державних податкових інспекцій ДПС України
Завдання:Створення Комплексної системи захисту інформації
Рiшення:Побудова комплексів засобів захисту інформації третьої та четвертої категорій (Т і ДСК).
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА
Клиент: Обласні управління МНС України
Завдання:Підвищення захищенності ІТ-інфраструктури
Рiшення:Модернізація комплексної системи захисту інформації (КСЗІ).
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА
Клиент: ПАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»
Завдання:Підвищення захищенності ІТ-інфраструктури
Рiшення:Аудит інформаційної безпеки. Оцінка рівня захищеності інформаційних ресурсів підприємства відповідно до національних та міжнародних стандартів, проведення тестів на проникнення. Створення моделі загроз і моделі порушника. Проектування КСЗІ в системі управління гідроагрегатами «SCADA» на Київській ГЕС філії «Каскад Київських ГЕС та ГАЕС».
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА
Клиент: ВАТ «Полтавський ГЗК»
Завдання:Підвищення захищенності та розширення ІТ-інфраструктури
Рiшення:Аудит інформаційної безпеки, система управління інформаційною безпекою ISO 27001. Створення комплексної системи захисту інформації фінансового модуля. Проектування та реалізація серверної інфраструктури під ERP-систему підприємства (рішення SAN на базі 4х і 2х-процесорних серверів IBM і системи зберігання даних IBM DS-4700).
Проектування і введення в експлуатацію Інтернет-модуля (рішення для безпечного доступу в мережу Інтернет на базі обладнання Cisco Systems, серверів IBM). Антивірусне рішення.
КСЗІ
Клиент: Державна казначейська служба України
Завдання:Створення Комплексної системи захисту інформації
Рiшення:Послуги з організації державної експертизи комплексної системи захисту інформації: на захищений вузол Інтернет доступу; на ПТК Клієнт Казначейства; на АС «Є-Казна»; на офіційний Веб-портал Казначейства.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА
Клиент: Мережа АЗС Сокар
Завдання:Розширити мережу компанії, підключити до неї додаткові АЗС. Замінити застаріле та некондиційне обладнання, розгорнути систему захисту, забезпечити надійне, безвідмовне функціонування мережі.
Рiшення:Аудит та створення схеми розгортання нового рішення на базі обладнання Fortinet. Постачання та впровадження активного мережевого обладнання, налаштування системи захисту та схем резервування критичних ресурсів N+1.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА
Клиент: ПАТ «Укргазвидобування»
Завдання:Створити верхній рівень захисту інформаційної мережі підприємства.
Рiшення:Постачання та впровадження продуктів компанії Fidelis для виявлення замаскованих та невідомих загроз, а також для захисту кінцевих робочих місць. Розгорнуто систему пасток для спрацьовування замаскованого шкідливого програмного забезпечення, глибокий контроль загроз та реагування на них з боку систем захисту інформації.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА
Клиент: ПАТ «Укрграфіт»
Завдання:Створити систему захисту периметру інформаційної мережі підприємства від зовнішніх загроз та атак, замінити застарілі та недосконалі засоби захисту мережі на сучасні апаратні засоби.
Рiшення:Розгорнення технічного рішення на базі обладнання Fortinet, пілотне тестування (СТАР), аналіз ситуації, виявлення слабких місць у мережі. Виявлення слабких місць у топології мережі, що створювали перешкоди поширенню трафіка. Постачання обладнання та налаштування відмовостійкої схеми його використання.
Ключові партнери
Контакти

ТОВ «АМ ІНТЕГРАТОР ГРУП»
Гол.офіс: 04070, м. Київ, вул. Іллінська 14/6
Юр.адреса: 04070, м. Київ, вул. Братська 6
тел.: (044) 394-86-07, 394-86-09
E-mail: mail@amintegrator.com

ТОВ «АМ ІНТЕГРАТОР СОФТ»
04070, м. Київ, вул. Братська 6, офіс 208/2
тел.: (044) 394-86-08
E-mail: soft@amintegrator.com

Регіональні представники:
Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Полтава, Харків


Номер безкоштовної лінії технічної підтримки:
0 (800) 218-609